Kontakt | GlobeCube
GlobCube - Extreme Simply Solutions

kontakt

GlobCube Sp. z o.o.

ul. Dąbrowskiego 247/249
91-321 Łódź

Telefon: (+48) 535 409 239

e-mail: kontakt@globcube.pl

Sąd Rejonowy dla Łodzi - Śródmieścia w Łodzi,
XX Wydział Krajowego Rejestru Sądowego
KRS 0000365597, NIP 9820366957

Kapitał zakładowy 40 000, 00 zł w całości opłacony.

Wiadomość:

Imię i Nazwisko:

E-mail:

Telefon

Zapraszamy do współpracy!
Czekamy na pytania